Результаты поиска

Перейти к: навигация, поиск
  • …isky, V. M. Anufriev, A. A. Vakhrushev, V. G. Kosin, A. B. Koslenko, V. G. Nikitin, I. A. Vavilikhin, D. M. Polushkin, V. N. Plotnikov, I. G. Domozhilova, E.
    107 КБ (2260 слов) - 09:15, 2 октября 2020
  • …tem Al-Mg-B on the phase composition of sintered ceramics AlMgB14 / P. Y. Nikitin, I. A. Zhukov, A. B. Vorozhtsov, A. S. Zhukov, I. A. Dubkova // MATEC Web o …hardness of AlMgB14-based polycrystalline materials / I. A. Zhukov, P. Y. Nikitin, M. V. Grigoriev, A. B. Vorozhtsov // Russian physics journal. 2019. Vol. 6
    146 КБ (7825 слов) - 11:10, 6 июня 2022